पुणे - सासवड विभाग

किल्ले राजगड

किल्ले तोरणा / प्रचंडगड

किल्ले सिंहगड / कोंढाणा

किल्ले जेजुरीगड - किल्ले सोनोरी / मल्हारगड

भोर विभाग

किल्ले रोहिडा उर्फ विचित्रगड - रायरेश्वर - केंजळगड

किल्ले कमळगड

जुन्नर विभाग

किल्ले शिवनेरी

किल्ले हरिश्चंद्रगड

नाणेघाट / जीवधन

कुकडेश्वर / किल्ले चावंड

हडसर किल्ला - निमगिरी किल्ला

लोणावळा विभाग

किल्ले लोहगड - विसापूर - भाजेलेणी

राजमाची - श्रीवर्धन - मनोरंजन - कोंढाणे लेणी

किल्ले तिकोना - बेडसा लेणी

किल्ले तुंग

किल्ले तुंग - किल्ले कोरीगड

किल्ले तैलबैला - किल्ले घनगड

किल्ले सुधागड उर्फ भोरपगड - सरसगड

सातारा विभाग

किल्ले अजिंक्यतारा

किल्ले नांदगिरी / कल्याणगड - जरंडेश्वर

किल्ले वर्धनगड - महिमानगड

वाई - फलटण विभाग

किल्ले पांडवगड - वैराटगड

किल्ले संतोषगड - किल्ले वारुगड

किल्ले चंदनगड - वंदनगड

महाबळेश्वर - महाड विभाग

किल्ले प्रतापगड

किल्ले शिवतीर्थ रायगड

किल्ले लिंगाणा

शिवथर घळ - कावळा किल्ला

चांभारगड - सोनगड

कराड विभाग

सदाशिवगड - वसंतगड

मछिंद्रगड - आगाशिव लेणी

मोरगिरी - दातेगड

कोल्हापूर विभाग

किल्ले पन्हाळा - पावनखिंड - किल्ले विशाळगड

बागलण विभाग

मांगी - तुंगी - न्हावी

साल्हेर - सालोटा - मुल्हेर - मोरा - हरगड

मनमाड विभाग

अंकाई - टंकाई - गोरखगड

इगतपुरी विभाग

कळसुबाई - रतनगड

किल्ले त्रिगलवाडी - किल्ले कावनई

किल्ले औंढा - पट्टा - बितनगड

भीमाशंकर - कर्जत विभाग

किल्ले ढाक - भीमगड

भीमाशंकर - पदरगड - तुंगी

किल्ले पेठ उर्फ कोथळीगड

डोंगर ढाकोबा - दुर्ग किल्ला

गोरखगड - मच्छिन्द्र सुळका - सिद्धगड

कर्जत - पनवेल विभाग

किल्ले श्रीमलंगगड

किल्ले पेब / विकटगड - माथेरान

इर्शाळगड - प्रबळगड

किल्ले कर्नाळा

किल्ले माणिकगड

सांकशीचा किल्ला

माणगाव - रोहा विभाग

किल्ले अवचितगड

किल्ले तळागड - घोसाळगड

किल्ले सुरगड

बिरवाडी किल्ला

सोनगिरी किल्ला

किल्ले कुर्डूगड - मानगड

मंडणगड विभाग

किल्ले सागरगड / खेडदुर्ग

किल्ले मंडणगड - पालगड

शहापूर - पालघर विभाग

माहुली चंदेरी - माहुली - माहुली पळसगड

किल्ले अडसूळ - किल्ले अशेरी

किल्ले कोहोज - किल्ले तांदुळवाडी

नाशिक विभाग

किल्ले अंजनेरी

किल्ले राजगड

Details coming soon